Чи мають право садові товариства збільшувати вартість електроенергії для своїх членів?
20 вересня 2017 року, 00:09

Чи мають право садові товариства збільшувати вартість електроенергії для своїх членів?

Чи мають право садові товариства збільшувати вартість електроенергії для своїх членів?

 

Однією з "болючих тем" для садових товариств є оплата електроенергії членами садових товариств в ситуації, коли покази загального лічильника садового товариства більше ніж сумарні покази індивідуальних лічильників членів товариства.

Сумарне споживання електричної енергії за показами індивідуальних лічильників окремих членів садових товариств завжди буде меншим від споживання, зафіксованого загальним засобом обліку, що пов’язано з витратами електричної енергії в елементах мереж (нагрів елементів мереж, контактних з’єднань тощо).

 

І трапляються непоодинокі випадки, коли садові товариства, аби компенсувати різницю вартості електроенергії, що утворюється через різницю в показах загального та індивідуальних лічильників, встановлюють самостійно вартість 1 кВт*год електроенергії у розмірі більшому ніж тарифи, які встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

 

На даний час існує судова практика, з якої вбачається, що такий підхід не є вірним.

Так, один з членів Садівничого товариства подав позов до Садівничого товариства про визнання незаконними рішень загальних зборів та правління Садівничого товариства, якими встановлювалась вартість 1 кВт*год електроенергії для членів Садівничого товариства та про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (справа № 317/629/15-ц).

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Але суд апеляційної інстанції позов задовольнив у частині визнання незаконними рішень загальних зборів та правління Садівничого товариства.

У рішенні від 13.07.2016р. апеляційний суд Запорізької області вказав:

"З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що СТ «СВІТАНОК» не мало права самостійно встановлювати вартість 1 кВт*год електроенергії, яка спожита його членами, оскільки за законом такі тарифи може встановлювати тільки НКРЕ.

Та обставина, що сумарне споживання електричної енергії членами товариства завжди буває меншим від споживання, зафіксованого загальним приладом обліку, тому що загальний прилад обліку фіксує і витрати електричної енергії, використаної на суспільні технічні потреби (освітлення вулиць, сторожки, тощо), і що товариство має розраховуватися за загальним приладом обліку, не дає СТ «СВІТАНОК» права самостійно визначати вартість 1 кВт*год електроенергії для членів товариства. У такому випадку питання компенсації різниці між фактично сплаченими товариством коштами за спожиту електричну енергію та отриманими від членів товариства виплатами, розрахованими за показниками індивідуальних приладів обліку, може бути вирішено не збільшенням вартості тарифу за 1 кВт*год електроенергії, а у інший спосіб.".

На вказане рішення апеляційного суду була подана касаційна скарга, яка була прийнята, і справа призначена до судового розгляду. На даний час в Єдиному державному реєстрі судових рішень ще немає рішення суду касаційної інстанції за цією касаційною скаргою.

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у Листі № 3536/13/47-14 від 18.06.2014р. зазначено, що утримання та обслуговування технологічних електричних мереж Садових товариств регулюються установчими документами Садових товариств та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між Садовим товариством та його членами про обслуговування технологічних електричних мереж садових товариств.

 

Отже, одним із способів отримання компенсації різниці між фактично сплаченими садовим товариством коштами за спожиту електричну енергію та отриманими від членів садового товариства виплатами може бути укладення відповідних договорів про обслуговування технологічних електричних мереж.

Хоча, зрозуміло, можуть бути встановлені й інші механізми отримання вказаної компенсації.