Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Відповідно до вказаної мною інформації на сайті miydimonline.com.ua та керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю «МІЙ ДІМ ОНЛАЙН» (далі – Товариство) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі персональних даних miydimonline.com.ua, володільцем якої є зазначене Товариство, на наступних умовах:

 1. Мета обробки даних у Базі персональних даних:
  • забезпечення документообігу та бухгалтерського обліку Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), Керуючої Компанії, Кооперативу, іншої фізичній чи юридичної особи що надає послуги суб’єкту персональних даних (далі - суб’єкт персональних даних або споживач);
  • розсилки оголошень, повідомлень, інформації рекламного характеру, інформації про послуги та події, що стосується безпосередньо ОСББ, Керуючої Компанії, Кооперативу, іншої фізичної чи юридичної особи що надає послуги суб’єкту персональних даних;
  • реєстрації та ведення статистики звернень споживачів з приводу аварій, заявок на ремонт, скарг та пропозицій в сфері комунального господарства, послуг, що надаються споживачам;
  • підготовки рахунків на сплату комунальних послуг, інших послуг, отримання інформації, щодо поточного стану платежів за послуги та боржників з подальшою публікацією списків боржників;
  • підготовки довідок та інших документів, на вимогу суб’єкта персональних даних;
  • надання послуг споживачам;
  • виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;
  • виконання інших вимог чинного законодавства України.
 2. Склад та зміст персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище Бази персональних даних для мети та цілей, зазначених вище:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • стать;
  • адреса;
  • зображення;
  • паспортні дані;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • відомості про засоби зв’язку зі споживачем (в тому числі поштова адреса, контактний номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, тощо).
 3. Права суб’єкта персональних даних:
  Суб’єкт персональних даних має право:
  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 4. Строк та місце зберігання персональних даних у Базі персональних даних:
  Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але в будь-якому випадку не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. База персональних даних може зберігатися на носіях інформації, які знаходяться як на території України так і поза межами України.
 5. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних:
  Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться Товариством та розпорядниками виключно для мети, що зазначена у пункті 1 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише відповідно до їх трудових обов’язків. Товариство та розпорядники Бази персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб. Товариство та розпорядники Бази персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для мети, зазначеної вище, включаючи (але не обмежуючись): здійснювати обробку персональних даних повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних; здійснювати збирання персональних даних в обсязі, необхідному для вищезазначеної мети; реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам; зберігати персональні дані протягом строку, вказаного вище; знищувати персональні дані після закінчення строку їх зберігання у Базі персональних даних Товариства.
 6. Порядок поширення персональних даних:
  Суб’єкт персональних даних надає згоду на те, що з метою, яка зазначена вище у цій згоді, персональні дані, зібрані Товариством у Базу персональних даних, можуть бути поширені (передані) Товариством без повідомлення суб’єкта персональних даних, таким особам: розпорядникам Бази персональних даних, третім особам, яким такі дані необхідні для надання послуг споживачам та/або для забезпечення інтересів споживачів, а також третім особам, яким Товариство зобов’язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, тощо); правонаступникам Товариства у випадку реорганізації Товариства.
 7. Порядок доступу до персональних даних:
  Доступ до персональних даних, зібраних Товариством у Базу персональних даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».