Фінансова відповідальність за порушення трудового законодавства

Фінансова відповідальність за порушення трудового законодавства

За порушення трудового законодавства передбачена матеріальна, адміністративна та фінансова відповідальність. Фінансова відповідальність до роботодавців застосовується згідно з ст. 265 Кодексу законів про працю України у вигляді фінансової санкції (штрафу).

Штраф нараховується за результатами перевірки роботодавця, якщо під час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю.

У таблиці наведені основні типи порушень, за які встановлена фінансова відповідальність.

Порушення

Відповідальність

Коментар

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

 

30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 96 000 грн. (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

Важливо своєчасно оформляти документи щодо прийняття на роботу та повідомляти про прийняття робітника орган ДФС.

 

Також необхідно розрізняти трудові відносини та відносини цивільно-правового характеру. У разі, якщо відносини за договором ЦПХ за своєю суттю будуть трудовими, то є ризик визнання контролюючим органом таких відносин трудовими та, відповідно, застосування зазначеного штрафу.

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

 

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 9 600 грн. (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

Необхідно врахувати, що законодавством передбачено виплату заробітної плати не рідше 2 разів на місяць.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 32 000 грн. (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

До мінімальних державних гарантій відносяться: виплата заробітної плати у розмірі не меншому ніж мінімальна заробітна плата, нарахування індексації, оплата відпустки, виплата компенсації за невикористану відпустку тощо.

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам

10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 32 000 грн. (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

Гарантії мобілізованим працівникам: збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 9 600 грн. (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

Право на проведення перевірок та притягнення до фінансової відповідальності за порушення в сфері законодавства про працю мають: Державна служба України з питань праці; Державна фіскальна служба.

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2017 р. розмір штрафу: 320 000 грн. (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2 - 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

1 розмір мінімальної заробітної плати. У 2017 р. розмір штрафу: 3 200 грн. (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України)

Наприклад: виплата заробітної плати 1 раз на місяць тощо.