Деякі особливості роботи садових товариств з боржниками

Деякі особливості роботи садових товариств з боржниками

Нерідко в садових товариствах ми стикаємося з проблемою несплати за  електропостачання. І насамперед, нам не вистачає знань, як цьому зарадити. Як потрібно стягувати санкції? Яка позовна давність щодо стягнення штрафів? Розбираємося в цьому матеріалі.

Закон про садові товариства

Непоодинокі випадки несплати членами садових товариств коштів за використану електроенергію. І деякими садовими товариствами ставиться питання про відключення таких споживачів від постачання електроенергії (дізнайтеся більше з нашої статті “Чи мають право садові товариства збільшувати вартість електроенергії для своїх членів”).

При цьому слід враховувати положення чинного законодавства, та вчинити належні дії для недопущення порушення прав споживачів, щоб надалі рішення садових товариств не були скасовані у судовому порядку.

Насамперед - бажано, щоб Статутом було передбачена можливість відключення споживачів від постачання електроенергії у випадку несплати за її споживання. Зрозуміло, що в Статуті також має бути вказано і те, яким органом юридичної особи приймається таке рішення - Загальними зборами чи Правлінням. Як правило це - Правління.

Далі, якщо має місце розкрадання електроенергії, то необхідно це зафіксувати належним чином. До прикладу - скласти акт.

Потім відповідний компетентний орган юридичної особи приймає рішення про відключення споживача.

Наступний крок - компетентний орган юридичної особи здійснює повідомлення споживача про відключення.

Штрафні санкції

Виходячи з визначення обслуговуючого кооперативу, яке наведене в статті 2 Закону України "Про кооперацію", садівницькі товариства належать до обслуговуючих кооперативів.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про кооперацію", членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання.

Зобов'язання членів кооперативу встановлені ч.2 ст.12 Закону України "Про кооперацію", а саме, основними обов'язками члена кооперативу є:

  • додержання статуту кооперативу; 
  • виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу; 
  • виконання своїх зобов'язань перед кооперативом; 
  • сплата визначених статутом кооперативу внесків.

Таким чином, якщо Статутом садового товариства встановлено штраф за несплату та/або за несвоєчасну сплату членських внесків та/або пеня за несвоєчасну сплату членських внесків, то нараховані штрафні санкції можуть бути стягнуті у судовому порядку.

Позовна давність: перебіг та наслідки 

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. ст. 256, 257 Цивільного кодексу України).

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 Цивільного кодексу України).

Тобто, якщо члена садового товариства повідомлено про строки (терміни) сплати відповідних платежів, то перебіг позовної давності починається з наступного дня від граничної дати сплати відповідних платежів.

Слід враховувати, що позовна давність обраховується окремо для кожного відповідного платежу.

Також законодавством встановлена спеціальна позовна давність до окремих видів вимог. Так, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік і це слід враховувати.

Отже, за загальним правилом, стягнення заборгованості за несплачені членські внески можливе протягом трьох років, а стягнення штрафних санкцій за несплату та/або несвоєчасну сплату цих же внесків - протягом року.

Слід також звертати увагу, що позовна давність може перериватись якщо особа вчинила дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку, до прикладу - сплатила частково платіж, або звернулась з листом в якому визнає заборгованість. Але слід враховувати те, що визнання заборгованості з одного з платежів (або часткова його сплата) не означає визнання заборгованості з інших несплачених платежів.