Внесення показників загальнобудинкових лічильників

Як внести показники загальнобудинкових лічильників

 

Для чого?

Дана сторінка призначена для внесення показників загальнобудинкового лічильника. Мал.1.

 

Сторінка для внесення показників загальнобудинкових лічильників, Мій Дім Онлайн

Мал.1.

Внесення показників

Показники загальнобудинкових лічильників важливо вносити в останній день розрахункового періоду. В іншому разі можуть виникати проблеми при розподіленні обсягів між помешканнями, що не обладнані індивідуальними лічильниками.

Щоб додати показники натисніть кнопку .

При внесенні першого показника буде запропоновано внести початковий показник. Мал.2.

Початковий показник буде відправною точкою, від якої буде розраховуватись спожитий обсяг (різниця між показниками поточного і попереднього періоду). Початковий показник загальнобудинкового лічильника повинен бути внесений в систему на кінець періоду, що передує першому періоду, за який будуть виставлені перші нарахування в системі.

 

Внесення початкових показників лічильників, Мій Дім Онлайн

Мал.2.

Інформація, що вноситься підчас запису показників загальнобудинкового лічильника, може відрізнятись в залежності від того, який спосіб розподілення обсягу вибрано для даного лічильника.

На Мал.3. зображено простий випадок, коли потрібно вказати лише:

 • Період, за який вносяться дані
 • Поточні показники лічильника

Параметри внесення показників лічильників на прикладі лічильника електроенергії, Мій Дім Онлайн

Мал.3.

На Мал.4. показано більш складний випадок, який потребує внесння додаткових даних, що впливають на результати розрахунків.

Параметри внесення показників лічильників на прикладі лічильника опалення та МЗК, Мій Дім Онлайн

Мал.4.

Наявність додаткових даних при внесенні показників. Таблиця.1.

Вид лічильника

Спосіб розрахунку

Додаткові дані

Електроенергія

Пропорційно кількості людей.

Не застосовуються

Вода

Пропорційно кількості людей.

Не застосовуються

Вода

Пропорційно кількості людей в помешканнях без лічильників.

Не застосовуються

Опалення

Розподіл між споживачами обсягів, спожитих у будівлі комунальних послуг, при умові коли не всі квартири оснащенні лічильниками тепла.

Не застосовуються

Опалення

Згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів, спожитих у будівлі комунальних послуг, при умові оснащення 100% квартир лічильниками тепла.

Застосовуються. Див. Пункт “Додаткові дані”

Опалення

Пропорційно опалювальній площі всіх помешкань.

Не застосовуються

Опалення

Згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів, спожитих у будівлі комунальних послуг, при умові коли не всі квартири оснащенні лічильниками тепла.

Застосовуються. Див. Пункт “Додаткові дані”

 

Додаткові дані, які вносяться при внесенні показників

У випадку розподілення обсягу загального лічильника опалення, для розрахунків застосовуються додаткові параметри, що можуть бути змінені з часом, а отже повинні вноситись кожний місяць разом з показниками лічильника.

 • Коефіцієнт qопmin - Визначається за рекомендаціями, що опубліковані в “Методиці розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг “ (Наказ 315 22.11.2018).

Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії (qопmin) дорівнює 50 % від середнього питомого споживання теплової енергії на опалення (qопmin), тобто qопmin = 0,5 x qоп. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розрахункове визначення мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії на опалення приймається з урахуванням нормативно допустимого зниження температури повітря в опалюваному приміщенні, фактичної температури зовнішнього повітря, впливу теплонадходжень у приміщення, місця розташування опалюваного приміщення у будівлі, але не нижче 40 % від (qоп), при цьому співвласники багатоквартирного будинку надають виконавцю розподілу копію відповідного рішення про встановлення мінімальної частки на рівні, відмінному від 0,5.

 

 • Середнє питоме споживання теплової енергії в будинку. Розраховується системою автоматично за умови, якщо в це поле не введено значення. За потреби можна ввести значення, розраховане вручну. Якщо в це поле введено значення, в розрахунках буде використано значення, введене користувачем.

 

 • Доля МЗК від загального обсягу. Визначається за рекомендаціями, що опубліковані в “Методиці розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг" (Наказ 315 22.11.2018):
  • одноповерхова будівля - 20 %;
  • двоповерхова - 18 %;
  • триповерхова - 16 %;
  • чотириповерхова - 14 %;
  • п'ятиповерхова - 12 %;
  • шестиповерхова та вище - 10 %.

 

 • Kоригуючий коефіцієнт визначається за рекомендаціями, що опубліковані в “Методиці розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг“ (Наказ 315 22.11.2018).

Може застосовуватись понижувальний коефіцієнт від 0,2 до 0,9 залежно від теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій. Може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт від 1,1 до 2 залежно від наявності та технічного стану опалювальних приладів в МЗК та допоміжних приміщеннях, стану теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій.

 

 • Витрати на функціонування системи опалення. Визначається за рекомендаціями, що опубліковані в “Методиці розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг“ (Наказ 315 22.11.2018) при подачі теплоносія в опалювані приміщення від:
  • індивідуального теплового пункту без регулювання за погодними умовами - 15 %;
  • індивідуального теплового пункту при регулюванні за погодними умовами - 5 %;
  • автономної теплогенеруючої/когенераційної установки - 7 %;
  • центрального теплового пункту або теплогенеруючої/когенераційної установки, яка не є автономною, - 8 %;
  • квартирних/малих індивідуальних теплових пунктів - 4 % (за умови обладнання квартирними/малими індивідуальними тепловими пунктами всіх приміщень будівлі).

Видалення та внесення змін в показники

Видалення та внесення змін в показники загальнобудинкових лічильників впливає на нарахування, що стосуються великої кількості особових рахунків, оскільки за цими показниками розраховується обсяг, що розподіляється між помешканнями.

Змінити показники або видалити їх можливо лише у відкритому періоді.

Ми радимо з обережністю ставитись до цих операцій, не проводити їх без крайньої потреби, зважаючи на ризики, до яких призведе перерозподіл обсягу між особовими рахунками.

Для внесення змін у показники та додаткові дані натисніть кнопку.

Для видалення показника натисніть кнопку.

Кнопки видалення та редагування доступні в таблиці лише за умови, що показник може бути змінений, тобто дата його внесення знаходиться у відкритому періоді.