Підключення статей нарахувань

Як додати статтю нарахування до об'єктів нерухомості, як підключити її до особових рахунків, внесення залишків. 

 

Як додати статтю нарахування до об'єктів нерухомості

Для чого?

На цій сторінці можна обрати певну статтю нарахування для використання у багатоквартирному будинку або вулиці з приватними будинками.

Початок роботи

1. Відкрийте вкладинку «Підключення статей нарахувань» у вибраному об’єкті нерухомості та натисніть  «+» Мал.1.

Як підключити статтю нарахування, Мій Дім Онлайн

Мал.1.

2. Оберіть потрібну Статтю з попередньо створеного переліку та натисніть кнопку «Обрати» Мал.2. Перелік містить статті, що були створені на сторінці «Статті нарахувань».

Вибір статті для підключення, Мій Дім Онлайн

Мал.2.

3. Виконайте підключення статті до особових рахунків та внесіть залишки.

Підключення статей до особових рахунків та внесення залишків.

Для чого?

У розрахунках, що виконує система, використовуються дані та специфічні параметри до відповідних статей нарахування. Такими даними є: площі помешкань та ділянок, кількість зареєстрованих в помешканнях осіб, баланс грошових коштів тощо. Користувач повинен внести ці дані перед початком роботи, щоб система мала відправний пункт для виконання розрахунків. Такі дані називаються залишками на певну дату, що вважається датою початку обліку по статті нарахування або датою підключення статті до певного особового рахунку. 

Передбачено, що користувач вносить лише ті параметри, що використовуються системою. Наприклад: немає потреби вносити та підтримувати актуальність опалювальної площі помешкання, якщо ця площа не бере участь у розрахунках.

Інтерфейс для підключення статей та внесення залишків має певні відмінності в залежності від обраної статті нарахування. Але в цілому принципи роботи з ним однакові для всіх статей:

  • Користувач може скористатись фільтрами для вибору відповідного особового рахунку або помешкання;
  • Колонка «Статус» містить позначку у разі, якщо стаття підключена до особового рахунку;
  • Колонка «Дата початку обліку…» містить дату підключення особового рахунку до статті. Ця дата також належить до залишку грошових коштів особового рахунку по даній статті.

 

Таблиця 1.  Додаткові колонки для внесення залишків в залежності від статті нарахування

Тип статті нарахування

Додаткові колонки таблиці 

Фіксований

Відсутні

За кв.м. площі

Площа помешкання

За 1 мешканця

Кількість осіб на дату початку обліку по статті

За лічильником

Початковий показник на дату початку обліку по статті,

Серійний номер лічильника

За площу ділянки (1 сотку)

Площа ділянки

За 1 кв.м. опалювальної площі

Опалювальна площа

За 1 мешканця по нормі

Кількість осіб на дату початку обліку по статті

 

Початок роботи

1. Натисніть кнопку «Редагувати» для внесення залишків та підключення статей.

2. Виберіть зі списку особові рахунки, які ви бажаєте приєднати до статті нарахування Мал.3.

Виберіть особові рахунки для приєднання до статті нарахування, Мій Дім Онлайн

Мал.3

3. Оберіть дату підключення (початку обліку) статті нарахування для обраних особових рахунків та натисніть на кнопку «Обраним» Мал.4 або, якщо це різні дати, для кожного рядка оберіть окрему дату Мал.5.

Дата підключення статті нарахування, Мій Дім Онлайн

Мал.4

Різні дати підключення статті нарахування, Мій Дім Онлайн

Мал.5

4. Внесіть залишок коштів по відповідним особовим рахункам в колонку «Залишок на дату початку обліку».

Заносьте залишок грошових коштів із знаком “-“ (мінус), якщо особовий рахунок має заборгованість по даній статті.

5. Внесіть додаткові дані у відповідні колонки таблиці (Див табл.1).

6. Натисніть кнопку «Зберегти» для збереження змін.

У лівій частині таблиці, з'явиться позначка зі знаком оклику, якщо виникне помилка при збереженні даних. Наведіть курсор миші на позначку, щоб отримати детальну інформацію щодо помилки Мал.6.

Помилка при збереженні даних, Мій Дім Онлайн

Мал.6

Після успішного збереження дані таблиці будуть доступні для коригування до моменту закриття періоду, в який входить дата, вказана у стовпчику «Дата початку обліку по статті».

Грошові залишки по статті нарахування також доступні для роботи через журнал операцій. Можливість вносити корективи у залишки через журнал операцій також залежить від дати внесення залишку, що є датою початку обліку по відповідній статті. Документи журналу операцій неможливо змінювати, якщо ця дата знаходиться у закритому періоді.

Поради

Скористайтесь можливістю групового внесення даних, якщо ви маєте Excel таблицю з відповідними даними.

1. Виділіть стовпчик з даними та скопіюйте виділення (правою кнопкою "миші" або комбінацію клавіш crtl+С) в буфер у файлі Excel Мал.7.

Copy paste from Excel, Мій Дім Онлайн

Мал.7

2. Перейдіть до системи МДО та поставте курсор у відповідне поле таблиці стовпчика, в який потрібно перенести дані, та натисніть комбінацію клавіш crtl+V (Вставити) Мал.8.

Paste from Excel, Мій Дім Онлайн

Мал.8

Слідкуйте за відповідністю даних (щоб значення рядка в таблиці Excel відповідало рядку у системі МДО). Наприклад помилки трапляються коли, квартира має 2 особові рахунки.

Періоди дії статей нарахування. Встановлення періоду дії статті для одного або декількох особових рахунків

Для чого?

Дана сторінка призначена для встановлення періоду дії статті нарахування для певного особового рахунку. Стаття нарахування може в будь-який момент завершити дію для певного особового рахунку, якщо дана послуга більше не надається його власнику.

Розрахункові періоди на даній сторінці зображені у вигляді стовпчиків таблиці. За замовчуванням на екрані зображено поточний рік. Користувач може змінити рік використовуючи кнопки «<» «>» Мал.9.

Період дії статті нарахування, Мій Дім Онлайн

Мал.9

Закриті періоди позначені штрихуванням та символом «замок» у заголовку таблиці. Поточний період зображено зеленою вертикальною рискою.

Якщо стаття діє для особового рахунку, вона позначається синьою стрічкою у відповідному відкритому періоді або сірою стрічкою у закритому періоді.

Початок роботи

1. На сторінці "Статті нарахувань" перейдіть на перемикач "Періоди дії" Мал.9.

2. Оберіть бажані особові рахунки зі списку за допомогою відмітки у лівій частині таблиці Мал.10.

Особові рахунки, Мій Дім Онлайн

Мал.10

3. Натисніть кнопку «Внести зміни» Мал.10.

4. Оберіть потрібну дію (Підключення або Відключення) Мал.11.

Підключити, відключити дію статті, Мій Дім Онлайн

Мал.11

5. Оберіть проміжок дат, на який ви бажаєте застосувати підключення або відключення. Підключення означає, що стаття буде діяти для обраних особових рахунків у встановленому проміжку дат; відключення означає, що стаття не буде діяти в зазначеному проміжку. Зверніть увагу, що обраний проміжок дат позначається в таблиці зеленим вертикальним прямокутником Мал.12.

Дата закінчення дії статті Мій Дім Онлайн

Мал.12

6. Натисніть на кнопку «Застосувати для всіх», якщо ви бажаєте застосувати встановлені параметри для всіх особових рахунків; або натисніть кнопку «Застосувати для обраних», якщо ви бажаєте застосувати зміни для відмічених вами особових рахунків.

Поради

Користуйтесь фільтрами таблиці для пошуку особових рахунків або об'єктів Мал.13.

Фільтр для пошуку рахунків, Мій Дім Онлайн

Мал.13