3.2.5.5. Звіт про надходження та витрати

Звітніть. Як формувати Звіт. Надходження та витрати коштів компанії

Для чого?

Звіт про надходження та витрати призначений для відображення інформації щодо джерел надходжень та витрат коштів компанії (див. мал.1).

Звіт формується на основі даних банківських виписок, що потрібно завантажити окремо. Також можливо ввести окремі дані вручну, якщо є обіг готівки, що не проходить через банк. Інформація щодо  оплат мешканців надходить до звіту з системи, якщо відповідні періоди будуть закриті.

Мал.1

Початок роботи

Налаштування звіту та внесення інформації

Розпочніть роботу із внесення залишків. 

Відкрийте вкладинку «Залишки» та натисніть кнопку «Редагувати».

Внесіть інформацію про  залишки грошових коштів  вашого підприємства на початок і кінець кожного періоду, що передбачається відобразити у звіті. Натисніть кнопку “Зберегти”, щоб записати введену інформацію.

Перейдіть на вкладинку “Імпорт банківської виписки”

Завантажте банківську виписку так само, як завантажуєте виписку під час рознесення оплат мешканців. Як завантажити банківську виписку.

В колонці “Розділ звіту” вкажіть, в який розділ ви бажаєте помістити ті чи інші витрати або надходження. Натисніть кнопку “Провести безпомилкові”. 

Після проведення операцій з банківської виписки система розподілить витрати та надходження за розділами, які ви зазначили в колонці “Розділ звіту”. Всі проведені операції будуть відображені на вкладинці “Операції” (див. мал. 2).

Мал.2

За потреби ви можете: 

  • Внести корективи в операцію, натиснувши на позначку "Редагувати".  
  • Видалити виділені операції за допомоги позначки “Кошик” .
  • Внести операцію вручну, якщо банківська виписка не містила потрібної суми (наприклад у разі отримання коштів в касу). 

 

Ручне внесення операції, потрібно:

  • Натиснути на позначку "Додати" 
  • Заповнити форму "Додати операцію" (див. мал. 3)
  • Натиснути кнопку “Додати"

Мал.3

Перегляд звіту

Вся введена інформація буде зображена на вкладинці “Звіт”. Такий вигляд буде і на сайті спільноти (див. мал. 4).

Мал.4

Звіт на сайті спільноти

Оберіть пункт меню системи “Комунікації "Керування сайтом”.

Щоб звіт був доступний на сайті спільноти, оберіть один з варіантів публікації звіту (див. мал. 5): 

Мал.5

  • “Показувати для всіх” - якщо встановлена позначка у цьому стовпчику, Звіт буде доступний всім без винятку.
  • “Приватна” - якщо встановлена позначка у цьому стовпчику, Звіт буде доступний лише авторизованим користувачам (тим хто зареєстрований в Кабінеті мешканця).