3.2.5.1. Фінансовий звіт

Фінансовий звіт допоможе отримати інформацію про всі розрахунки в системі по статтях нарахування по організації в цілому та но окремому особовому рахунку

Для чого

За допомогою даного звіту можна отримати інформацію щодо всіх розрахунків системи в розрізі статей нарахування, як по організації в цілому, так і по кожному особовому рахунку окремо.

Інформацію можна отримати за обраний проміжок часу. Обраний період може включати декілька розрахункових періодів (місяців).

Доступна інформація звіту:

 • Сальдо на початок обраного періоду
 • Сальдо на кінець обраного періоду
 • Сума початкового залишку. «Початковий залишок» - сума, яка внесена під час налаштування системи (введення даних на початок обліку в системі)
 • Спожитий обсяг за обраний період. «Обсяг» - кількість наданого споживачу товару або послуг, за якою відбувається нарахування відповідно до певного тарифу та вимірюється у тих одиницях, що і відповідна «Стаття нарахувань».
 • Поточні (на кінець обраного періоду) та попередні (на початок обраного періоду) показники
 • Тариф
 • Сумарні нарахування за обраний період
 • Сума пільг за обраний період
 • Сума субсидій за обраний період
 • Сума всіх коригувань за обраний період. Значення в колонці «Корекція» може бути зі знаком «+» або«-» залежно від мети коригування даних.
 • Сума пені нарахованої за обраний період
 • Сума всіх оплат за обраний період

Зведені дані по організації виводяться у верхній частині звіту. Інформація по кожному окремому особовому рахунку виводиться після зведених даних по організації. Див.Мал.1.

 

Фінансовий звіт, Мій Дім Онлайн

Мал.1.

Даний звіт формується на основі даних закритих періодів. Формування звіту може тривати декілька хвилин у разі великої кількості обраних розрахункових періодів та великої кількості особових рахунків.

Значення в колонках таблиці мають посилання на інші сторінки, де можна отримати більше інформації щодо відповідного значення. Наприклад, натиснувши на суму у стовпчику “Сплачено”, можна перейти до журналу операцій, де будуть виведені всі операції, з яких складається зазначена сума. Мал.2.

 

Деталізація по сумі (лінк), Мій Дім Онлайн

Мал.2.

Якщо значення відображене у звіті змінювалось протягом обраного періоду, біля відповідної цифри буде виведено інформаційні позначки. Натиснувши на інформаційні позначки, можна отримати інформацію щодо змін відповідної величини. Мал.3.

Зміна значень, Мій Дім Онлайн

Мал.3.

Після формування “Фінансовий звіт” можна експортувати в Excel документ, натиснувши на кнопку “Друк” 

Формування звіту

Для формування звіту натисніть кнопку “Налаштування звіту”.

Оберіть:

 • Початок та кінець періоду, за який буде формуватись звіт
 • Особовий рахунок або групу особових рахунків, за яким буде формуватись звіт. Можливі варіанти фільтрування особових рахунків:
  • За адресою (вулиця, будинок, квартира)
  • За прізвищем
  • За приміткою в коментарях до особового рахунку
 • Оберіть статтю або всі статті нарахування, за якими буде формуватись звіт
 • Натисніть кнопку “Фільтрувати” Мал.4.

Додаткові можливості для фільтрування:

 • За наявністю оплат (поле “Фільтр наявності оплат”)

  • Особові рахунки без оплат по обраній статті. У разі обрання цієї опції, звіт буде сформовано виключно за тими особовими рахунками, які не здійснили оплату по обраній статті в обраному періоді.

  • Особові рахунки без жодних оплат. У разі обрання цієї опції, звіт буде сформовано виключно за тими особовими рахунками, які не здійснили жодних оплат в обраному періоді.

 • По балансу (Поле “Баланс”)

  • Баланс особового рахунку менше ніж зазначена у відповідному полі сума. У разі обрання цієї опції, звіт буде сформовано виключно за тими особовими рахунками, баланс яких, в обраному періоді, буде менше ніж зазначена сума.

  • Баланс особового рахунку більше ніж зазначена у відповідному полі сума. У разі обрання цієї опції, звіт буде сформовано виключно за тими особовими рахунками, баланс яких, в обраному періоді, буде більше ніж зазначена сума.

  • Баланс особового рахунку дорівнює зазначеній у відповідному полі суми. У разі обрання цієї опції, звіт буде сформовано виключно за тими особовими рахунками, баланс яких, в обраному періоді, буде дорівнювати зазначеній сумі.

Налаштування фінансового звіту в системі Мій Дім Онлайн

Мал.4.

Звіт буде містити Прізвище, Ім’я, По батькові (ПІП) власника особового рахунку, за умови, що позначка “Друк персональних даних” встановлена. ПІП виводиться за умови, що дані про власника особового рахунку були внесені під час налаштування системи. Внести ПІП власника можна на вкладці “Склад Сім'ї” в налаштуваннях особового рахунку. Детальніше про "Склад Сім'ї"

Приклади використання «Фінансового звіту»:

 • Формування переліку боржників за однією або всіма статтям нарахувань:

  • Оберіть статтю нарахувань або всі статті в налаштуваннях звіту

  • Оберіть опцію “баланс менше ніж” в полі “Баланс”

  • Внесіть суму, менше якої баланс особового рахунку вважається боргом. Сума повинна мати від’ємне значення. Наприклад: якщо введено значення “-300” у звіті будуть показані особові рахунки, борг яких перевищує 300 грн.

 • Формування переліку осіб, хто не здійснював оплату в заданому періоді:

  • Оберіть в фільтрі “Фільтр наявності оплат” опцію “Особові рахунки без жодних оплат за період”

 • Отримання інформації за обраною статтею в заданому періоді:

  • Оберіть період

  • Оберіть статтю нарахування

  • Оберіть за необхідності інші можливості для вибору групи особових рахунків (За адресою, за групою, тощо)

 • Отримання інформації за обраним особовим рахунком в заданому періоді:

  • Оберіть період

  • Оберіть особовий рахунок