Статус підключення Особових Рахунків

Дізнайтесь про стан підключення статей нарахування до особових рахунків

Для чого

Дана сторінка призначена для інформування користувача щодо стану підключення статті нарахування до особових рахунків. Загальний вигляд (див.мал.1).

 

Статус підключення статті нарахування, Мій Дім Онлайн

Мал.1.

Пояснення до сторінки

Стаття нарахування може в будь-який момент завершити дію для певного особового рахунку, якщо дана послуга більше не надається його власнику. Розрахункові періоди на даній сторінці зображені у вигляді стовпчиків таблиці. За замовчуванням відкривається поточний рік. Користувач може відобразити рік за допомогою кнопки «<» «>» Див. Мал.1.

Закриті періоди позначені штрихуванням та символом «замок» у заголовку таблиці. Поточний період зображено зеленою вертикальною рискою.

Якщо стаття діє для особового рахунку, вона позначається синьою стрічкою у відповідному відкритому періоді або сірою стрічкою у закритому періоді.

Початок роботи​

Для того щоб внести зміни в період підключення статті нарахувань ОР, натисніть на кнопку, та ознайомтесь з правилами "Періоди дії статей нарахування. Встановлення періоду дії статті для одного або декількох особових рахунків"