Налаштування роботи лічильників за обсягом

Спосіб розрахунку обсягу по лічильникам

Для чого

Дана сторінка призначена для загального  налаштування способу розрахунку обсягу за лічильниками, у разі якщо мешканці не передають свої показники вчасно.

Згідно Законів та Постанов України:

Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання

Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії

Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії

Початок роботи

Для того щоб розпочати роботу з налаштувння, перейдіть на сторінку "Початок роботи --Статті нарахувань" та оберіть статтю нарахування за типом "За лічильником". Перейдіть на вкладку "Політика роботи з обсягом за лічильниками". Див. мал. 1.

Мал.1

Параметри полів та їх призначення

Назва лічильника - відображаєтьсяє назва лічильника

Лічильник, тип - відображається тип лічильника

Од. виміру - показує в яких одиницях виміру ведеться облік

Спосіб розрахунку обсягу - "Не виставлено", "Норма на особу" (тільки для лічильників води),  "Середньодобове".

Норма на особу - встановлюється вручну

Дата початку дії, Дата кінця дії - встановлюється граничні дати роботи політики

Приводити до значення на кінець періоду - за замовчуванням вимкнено, донарахування обсягу лічильника до кінця розрахункового періоду

Коментар - поле для ваших нотаток

Як додати політику обліку

Для створення політики натисніть кнопку "Додати політику" та задайте усі необхідні параметри. При виборі "Норма на особу" активується поле для вводу даних.

Видалення політики

Для видалення політики натисніть кнопку "Видалити" у рядку потрібної політики. При застосуванні політики у розрахунках, її видалити вже не можливо.